Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering.

Het bedrijf maakt bewuste keuzes om meer balans te creëren tussen People, Planet en Profit om daar niet alleen nu, maar zeker ook in de toekomst nieuwe marktkansen, groei en innovatie door te kunnen realiseren.

0546 - 57 67 24

B Leave
Just another WordPress site